نویسه جدید وبلاگ

متن نویسه..انسان عاقل انچه را که میداند نمی گوید اما انچه را که می گوید میداند
گزارش تخلف
بعدی